Oktober 4, 2021


Susan Rice dukker opp igjen for å redde Bidens agenda

Tidligere medlem av Trilateral Commission og Bidens øverste løytnant kjemper for å redde Bidens agenda - eller er det Rices agenda på vegne av hennes Great Reset -behandlere? Kanskje begge deler, ettersom hun i økende grad blir sett på som den eneste voksne i rommet og bak kulissene i Biden-administrasjonen.


Whitehead: Er regjeringens samlinger av motstandere i fremtiden?

Teknokrati og overvåkingsstaten det har skapt, har en naturlig naturlig fiende: uforutsigbarhet. Det som er forutsigbart er salgbart. Det som ikke er forutsigbart ødelegger forutsigbarheten til flokken, og dermed salgbare overskudd. Dermed er det helt fornuftig å ta det uforutsigbare, det ikke-nudge-standbare, de narrative spoilerne osv. Ut av sirkulasjon.