September 13, 2021

Slaveri foran: Den teknokratiske konvergensen mellom mennesker og data

Det er blitt sagt: "To prosent av menneskene tenker, åtte prosent tror de tror og nitti prosent vil heller dø enn å tenke." Vi håper TN -lesere faller inn i den første gruppen når de blir utfordret av denne vitenskapelige og innsiktsfulle artikkelen om den teknokratiske konvergensen. Dette er spørsmålene som vil avgjøre Amerikas skjebne.Fantastisk britisk tilbakeføring: Skrap vaksinepass, lockdowns og PCR -tester

Det er uklart hva som driver denne plutselige reverseringen, men det er sannsynligvis politisk. Ikke desto mindre kan ringvirkningen av Storbritannias tilbakeslag ha en dyp effekt på andre nasjoner som Australia og Canada, som begge har fulgt Storbritannias drakoniske COVID -politikk. Det er for tidlig å avgjøre om disse endringene er permanente eller påskudd for at andre retningslinjer kan komme i stedet.