Juni 28, 2021

Teknokrati: Følg pengene, følg makten

Det burde være umiddelbart logisk at teknokrati til slutt ville bli drevet av teknokrater, og at teknokrater ville være opptatt av fødsel av teknokrati. Hvis det er sant, bør det å støtte det å undersøke det globale økonomiske landskapet gi støtte, og det gjør det faktisk.


Transhumans bruker Cryonics i håp om fremtidig udødelighet

Max More og hans kone Natasha er "grunnleggere" til den moderne globale transhumane bevegelsen. Max driver også Alcor Life Extension Foundation hvor du kan få hodet i frysing på ubestemt tid til vitenskapen utvikler seg nok til å bringe deg tilbake til permanent liv eller udødelighet.