Juni 25, 2021


India anerkjenner karbonslaveri som en ny bølge av kolonisering

Moderne teknokrati er globalt, og når det søker å reformere alle, overalt, reagerer mennesker fra hele verden og slår alarm i sine egne kulturelle og religiøse omgivelser. Teknokrati respekterer ikke nasjonale grenser, religion, kultur, filosofi eller tradisjon. Det vil knuse og kontrollere alle i sin vei.