Juni 17, 2021Flashback 2003: Pionerforsker advarte mot "geoslavery"

Professor James Dobson var pioner i GIS-teknologi og var så urolig over potensielt misbruk av teknologien at han advarte mot geoslaveri. Han forsto forholdet mellom allestedsnærværende sporing og objekter og den resulterende evnen til å kontrollere dem. Hans advarsel er viktigere i dag enn før.