2020


WEF: Privat eiendom og personvern forsvinner innen 2030

Det eneste økonomiske systemet i verden som etterlyste avskaffelse av privat eiendom er Technocracy, hvor ressurser vil bli holdt i en global felles tillit administrert av teknokratiske forskere og ingeniører. WEFs store tilbakestilling er total utslettelse av status quo.