2020Kall på universell grunninntekt fortsetter å stige

UBI er et konsept med dype røtter i den historiske teknokratibevegelsen fra 1930-tallet. Ledende og mangfoldige teknokrater som støtter UBI i dag inkluderer Twitter medstifter og administrerende direktør Jack Dorsey, Elon Musk, Sam Altman, Mark Zuckerberg, Ray Kurzweil og tidligere finansminister Henry Paulson.Christian Purge forutsett under Biden / Harris-administrasjonen

Anti-kristen vitriol stiger ut av den radikale demokratiske venstresiden og rammer tydeligere en kommende religiøs krig i Amerika som beskylder kristne for å hindre “fremgangen” i en mørk agenda. Vitenskapen som underbygger teknokrati og transhumanisme anerkjenner bare vitenskapelig sannhet mens den spesifikt ekskluderer bibelsk sannhet som mytisk, ubegrunnet og farlig.


AI tar autonom kontroll for å fly U-2 Spy Plane Mission

Det “militære / industrielle komplekset” styres av teknokrater som søker å bruke kunstig intelligens til å føre krig. Fra “supersoldater” som er kroppshacket, til våpenmessige roboter, droner og misjonsdrevne krigere og bombefly, er ingen områder uberørt.