September 16, 2020

image_pdfimage_print

Kinesisk virolog varsler: China Made It, Turned It Loose

Vitnesbyrdet fra den kinesiske virologen Dr. Li-Meng Yan sier at Kina laget COVID-19-viruset og med vilje frigjorde det for å skade resten av verden. Siden Kina er et teknokrati, er det medskyldig i målene til teknokratiet, nemlig ødeleggelsen av kapitalisme og fri virksomhet.


Yelp-data: 60% av pandemisk lukking er nå permanent

Den teknokratiske ledede store panikken i 2020 har skapt direkte folkemord blant småbedrifter i Amerika. Små bedrifter står for 80% av de totale jobbene i Amerika, og som en bærebjelke i sysselsettingen tok det flere tiår å utvikle seg: Nå ødelagt på bare noen måneder.


Pandemisk zombiefikasjon av europeiske virksomheter

Den store panikken i 2020 tar sin toll på europeiske virksomheter, ettersom selskaper som er som "vandrende døde" ikke er utelukket fordi bankene ikke har råd til å avskrive den dårlige gjelden, for ikke å bli erklært konkurs. Det virkelige blodbadet er ennå ikke kommet.