September 4, 2020

image_pdfimage_print

Global Technocracy And The Great Reset kommer som et kuletog

Denne viktige bokanmeldelsen av Steven Guinness (Storbritannia) avslører det samme gamle språket "gjensidig avhengighet", samarbeid og samarbeid som ble hørt fra den trilaterale kommisjonen i 1973. Det da og nå-målet er bærekraftig utvikling, også kjent som teknokrati, og vil resultere i den største ressurstangen i verdenshistorien.Smart rutenettkontroll for å utvide energi til vann

Kontroll av ferskvann og avløpsvann er en del av Technocracys dominans over energi og økonomisk aktivitet. Ferskvann kan måles og tildeles mens det kan tas prøver av kloakk for koronavirus. Uttalelser om å kontrollere menneskers helse blir i økende grad sett i alle Technocrat-memer.