Juli 30, 2020


Technocrat Fauci: Nå er det briller eller øyeskjermer

Teknokrater over hele verden har senket klørne i samfunnet og har ikke tenkt å gi slipp. Ved å stole på "retningslinjer" i stedet for faktiske lover, konditionerer de i økende grad folk for å underkaste seg sin versjon av pseudovitenskaplige diktater. Det vil ikke være noen slutt på dette før Amerika med kraft avviser teknokrater og teknokrati.