Juli 15, 2020Telemedisinsk abort godkjent av føderal domstol

Takket være COVID-19 og den store panikken i 2020 blir telemedisin raskt standarden som erstatter personlige besøk hos legen din. Teknokrater har overbevist en føderal dommer om å tillate å foreskrive abortmedisiner uten å se "pasienten" personlig.