august 2005Global religion for global styring

Det er tre sammenkoblede elementer som er nøkkelen til ethvert samfunn: Politikk, økonomi og religion. De tre er avhengige av hverandre og kan ikke "løsnes" i separate komponenter. Hver fasett av menneskelig samhandling er pakket inn i disse tre elementene, noe som betyr at det ikke er mer enn tre elementer.